Społeczeństwo nie ma prawa poznać propozycji zmian przepisów o Trybunale Konstytucyjnym – to konsekwencja piątkowego orzeczenia. Eksperci pytają : gdzie się podziała jawność legislacji.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma obowiązku dzielenia się z opinią publiczną propozycją nowej ustawy o TK. Ma ona bowiem status dokumentu wewnętrznego i nie jest informacją publiczną. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Komentatorzy są oburzeni.
– Nie chciałabym polemizować z wyrokiem sądu, ale mam inny pogląd i nie uważam, że to dokument wewnętrzny. Jestem za pełną jawnością procesu legislacyjnego – mówi sędzia Waldemar Żurek, członek Krajowej Rady Sądownictwa.