WSA stwierdził, że stworzony przez sędziów Trybunału projekt ustawy należy traktować jako pismo wewnętrzne.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zapowiada apelację i skierowanie sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szymon Osowski, prawnik Stowarzyszenia obawia się paradoksalnego przebiegu wydarzeń. Mówi, że jeżeli stowarzyszenie przegra przed Naczelnym Sądem Administracyjnym to pójdzie w sprawie Trybunału do... Trybunału Konstytucyjnego, ze skargą konstytucyjną.

Stwierdzimy aby Trybunał Konstytucyjny sam się poddał ocenie. A tym samym wniesiemy o wyłączenie wszystkich sędziów, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia projektu tej ustawy, a jeśli tworzyli wszyscy - to naprawdę będziemy w pacie.

W ostateczności Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zdecyduje się na skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka.

Przygotowany projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym został przekazany na początku roku Prezydentowi RP w celu rozważenia inicjatywy ustawodawczej. Prezydent udostępnił w całości dokument do informacji publicznej.