Czy mogę żądać od firmy energetycznej wynagrodzenia w zamian za służebność przesyłu urządzeń energetycznych położonych na mojej posesji? – pyta pan Paweł. – W 2009 roku w wyniku modernizacji tych urządzeń dokonano wymiany słupa, do którego nowym ciągiem przeprowadzono linię WN 15kV o długości 98 metrów.
Następnie od tego słupa przeprowadzono w wykopie nową linię kablową 15kV o długości 87 metrów. Zakład energetyczny odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, wyjaśniając, że linia napowietrzna przez posesję była już przeprowadzona przed modernizacją, tylko został zmieniony jej bieg. Co do nowej linii kablowej położonej w wykopie nie zajmuje stanowiska. Jak wygląda sytuacja w świetle aktualnych przepisów? – pyta nasz czytelnik.
Problem, z jakim boryka się pan Paweł, dotyczy bez mała 20 milionów działek, szczególnie tych, na których w dawnych latach zainstalowano urządzenia przesyłowe. Budowano je bez pytania o zgodę ich właścicieli i bez realnego zadośćuczynienia. Być może sprawa znajdzie rozwiązanie w nieodległym czasie. Na razie jednak trwają jeszcze prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych, która ma uregulować zasady instalowania urządzeń przesyłowych na prywatnych gruntach. Jest więc nadzieja, że właściciele działek, przez które w dawnych latach poprowadzono energetyczne linie przesyłowe otrzymają odszkodowania.