Można mieć wątpliwości, czy w obecnym kształcie przepisy UE dają wystarczające gwarancje procesowe podejrzanym – uważają prawnicy.
W dyrektywie o prawie do udziału obrońcy w postępowaniu karnym i prawie osoby trzeciej do informacji o zatrzymaniu nie ma miejsca na kompromisy, które mogłyby się odbić na prawach podejrzanego i oskarżonego. Takie stanowisko przedstawiły w kwietniowym wystąpieniu organizacje pozarządowe (m.in. Amnesty International czy European Criminal Bar Association – Europejskie Stowarzyszenie Adwokatów Karnistów) biorące udział w konsultacjach powstającego unijnego prawa.

Cel prac