Dwie prokuratury apelacyjne odmówiły udostępnienia naukowcom informacji na temat obciążenia pracą śledczych. Chodzi o prokuratury we Wrocławiu i w Poznaniu. Nie chcą one ujawnić danych, o jakie poprosili naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ci odwołali się do prokuratora generalnego. Bezskutecznie.
Utrzymane zostały decyzje odmowne. Dokonując takich rozstrzygnięć, kierowano się wyłącznie literą ustawy, a ich prawidłowość zapewne niebawem oceni sąd – przekonuje Ryszard Tłuczkiewicz, dyrektor Biura PG.
– Zadziwiające jest, że dwie jednostki, i to z poziomu apelacyjnego, odmówiły udzielenia informacji, podczas gdy 22 inne prokuratury nie miały z tym problemu – ocenia Jacek Skała, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.