Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy powołującej do życia następcę wygaszonej Rodziny na Swoim.
Mieszkanie dla Młodych, w przeciwieństwie do poprzedniczki, zakłada dofinansowanie do wkładu własnego, a nie dopłatę do odsetek od kredytu.Osoby, które będą chciały z niego skorzystać, prócz spełnienia kryterium wieku (35 lat – w małżeństwach liczy się wiek osoby młodszej) będą musiały zdecydować się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego.
Projekt zmienił jednak kształt. Wprowadzono między innymi zapis, zgodnie z którym kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50 proc. ceny lokalu.
Zdaniem projektodawców przyjęcie takiego rozwiązania wyeliminuje przypadki, w których kredyt zaciągany byłby na stosunkowo niewielkie kwoty, tylko w celu uzyskania finansowego wsparcia, a nie z uwagi na rzeczywiste problemy ze zdolnością kredytową.
Aby zapobiec nieprawidłowościom w tej materii, wprowadzono również zapis, zgodnie z którym okres spłaty kredytu powinien wynosić co najmniej 15 lat.
Etap legislacyjny
Projekt przed akceptacją Rady Ministrów