Przez naszą miejscowość przebiega droga powiatowa. Nie jest bardzo szeroka, ale przelotowa. I choć obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, to kierowcy nie przejmują się nim wcale. Tymczasem dzieci przechodzą przez jezdnię do szkoły, dorośli do pracy, do sklepu. Jest naprawdę niebezpiecznie. A skoro ograniczenie prędkości nie skutkuje, to może poskutkowałby radar? – zastanawia się pan Tadeusz. – Gdyby tak jeden pirat drogowy i drugi dostali mandat, zapamiętaliby może, że należy jechać wolniej. Przetrzepanie kieszeni jest najskuteczniejszym spowalniaczem. Tylko jak spowodować, by radar w naszej miejscowości stanął? – pyta czytelnik.
Z prośbą o postawienie radaru najlepiej zwrócić się do gminy. Ta jednostka samorządu terytorialnego może – rękami własnej straży gminnej – postawić radar przy drodze albo – jeśli straży nie ma – spowodować, by urządzenie zamontowała Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). Tylko bowiem dwie instytucje mogą używać stacjonarnych fotoradarów: Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) i straż miejska (gminna). Do niedawna używała ich także policja, ale wszystkie skrytki na fotoradary przejęła od niej ITD. Policja używa teraz jedynie rejestratorów ręcznych.
Zgodnie z prawem o ruchu drogowym strażnik miejski lub gminny może ustawić fotoradar na obszarze zabudowanym drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, jednak miejsce kontroli powinna wskazać policja. Strażnicy muszą ulokować się poza jezdnią i poboczem i nie wolno im rozstawić rejestratora w odległości mniejszej niż 500 m od innego fotoradaru, ustawionego przy tej samej drodze i mierzącego prędkość pojazdów nadjeżdżających z tego samego kierunku.
Inspekcja Transportu Drogowego może ustawiać radary także poza terenem zabudowanym, m.in. na krętych odcinkach dróg lub w miejscach, w których prowadzony jest remont nawierzchni. ITD musi jednak wcześniej przeprowadzić analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranym odcinku drogi, uwzględniając skłonność kierowców do niedostosowywania prędkości do warunków ruchu drogowego. Wspiera ją w tym policja.
Z wnioskami o zmiany w organizacji ruchu (np. o ustawienie nowych znaków drogowych), oraz o ustawienie urządzenia kontrolującego prędkość mogą występować zarówno mieszkańcy, samorząd terytorialny (gmina), policja lub zarządca drogi (powiatowej – starostwo).
Wniosek bada komisja, opiniuje komendant lokalnej policji, a zatwierdza zarządca drogi – w przypadku drogi powiatowej – starosta.
Podstawa prawna
Art. 129a, 129b, 129e ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137).
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U. z 2011 r. nr 133, poz. 770).