Jan Bury z PSL zapowiada walkę w Sejmie o sądy rejonowe. Dziś TK uznał, że zlikwidowanie małych sądów było zgodne z konstytucją.

Poseł ludowców po ogłoszeniu wyroku podkreślał, jego ugrupowanie nie godzi się na odzieranie Polski z instytucji lokalnych.

Podkreślił, że sądy rejonowe są bardzo ważną częścią Polski lokalnej. Zdaniem polityka orzeczenie Trybunału daje Jarosławowi Gowinowi możliwość likwidacji wszystkich sądów lokalnych.

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z prawem przepisy, regulujące zmianę sądów. O ich zbadanie wnioskowało PSL i Krajowa Rada Sądownictwa.

Sędzia Marek Kotlinowski powiedział, że zdaniem Trybunału minister sprawiedliwości nie złamał prawa, korzystając z obowiązujących uregulowań.