Nowy instrument obowiązuje niewiele dłużej niż miesiąc, a w całym kraju ogłoszono już setki informacji o zamiarze prowadzenia dialogu. Zamawiający chcą konsultować z przedsiębiorcami skomplikowane inwestycje związane z nowymi technologiami, ale też prostsze zlecenia, np. w jaki sposób zabezpieczyć księgozbiór biblioteki.

– Instytucja ta jest bardzo przydatna dla tych zamawiających, którzy z powodu braku dostatecznych informacji technicznych mają problemy z prawidłowym sporządzeniem specyfikacji, zwłaszcza w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia. W praktyce bowiem zdarza się, że zamawiający wiedzą, czego potrzebują, ale nie potrafią tego dobrze opisać – tłumaczy Robert Zugaj, adwokat w kancelarii JZP Kancelaria Adwokacka.

W tym właśnie może pomóc wprowadzony ostatnią nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.; dalej: p.z.p.) dialog techniczny. Pozwala on zamawiającemu na prowadzenie rozmów z wykonawcami przed ogłoszeniem przetargu. Dzięki temu może się zapoznać z innowacyjnymi rozwiązaniami, o których istnieniu być może nie miał pojęcia. Uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzysta później przy sporządzaniu specyfikacji.

Dla trudnych...

Dialog techniczny był pomyślany przede wszystkim jako pomoc przy przygotowywaniu bardziej skomplikowanych zamówień.

– Może być stosowany w nowatorskich, proekologicznych projektach z zakresu ochrony środowiska, przy zamówieniach na systemy teleinformatyczne, komputerowe, sprzęt medyczny, czyli wszędzie tam, gdzie jest konieczna wysoce specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Może też znaleźć zastosowanie w często skomplikowanych pod względem technologicznym, finansowym i prawnym projektach realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – wylicza Edyta Snakowska-Estorninho, radca prawny prowadzący własną kancelarię w Warszawie i dyrektor ds. prawnych w międzynarodowej firmie.

Dialog konkurencyjny wciąż niechętnie stosowany

Dialog konkurencyjny wciąż niechętnie stosowany

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Rzeczywiście, bez trudu można znaleźć takie przykłady wykorzystania nowej procedury. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił zamiar przeprowadzenia dialogu przed przygotowaniem przetargu na stworzenie systemu monitorowania usług szerokopasmowych.

– Mamy pewne wątpliwości co do tego, czy dysponujemy w tym obszarze odpowiednią wiedzą merytoryczną. Dialog techniczny umożliwi nam zweryfikowanie tego i da możliwość pozyskania wiedzy, która pozwoli na prawidłowe i optymalne przygotowanie postępowania, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia – tłumaczy Piotr Jaszczuk, doradca prezesa UKE.

– Dzięki dialogowi urząd zamierza zapoznać się z najlepszymi, najnowszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi, jakie mogą zostać zastosowane przy realizacji tego zamówienia – dodaje.