Zasadność lokalizacji fotoradarów będzie sprawdzana cyklicznie. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Jak czytamy w wydanym przez resort komunikacie, dotychczasowe przepisy nie dawały podstaw do weryfikacji lokalizacji fotoradarów, zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 roku

Zgodnie z rozporządzeniem co 40 miesięcy, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie weryfikowana zasadność lokalizacji fotoradarów (stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych).

Użytkownicy fotoradarów będą musieli sporządzać analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu sprawdzania prędkości.