"Straż Graniczna często styka się z tego rodzaju przestępstwami, jednak nie ma uprawnień do przygotowania materiałów procesowych" - wyjaśnił senator Aleksander Pociej z PO, sprawozdawca projektu. Musi przekazać sprawę policji

Projekt jest odpowiedzią na petycję skierowaną do Senatu przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi przy Uniwersytecie Warszawskim. Ma pełne poparcie rządu i organizacji La Strada. Jako senacka inicjatywa musi przejść jeszcze cały proces legislacyjny.