Rozwój odnawialnych źródeł energii powinien zmusić ustawodawcę do jasnej odpowiedzi na pytanie: czy wiatr, słońce lub produkowany z nich prąd mogą stanowić pożytek z nieruchomości.
O dawna w spektrum rozważań praktyków i teoretyków pojawiała się umowa dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe. Na pierwszy plan przebijały się pytania o odpowiednie zabezpieczenie interesów obu stron. Jedynie w kuluarach prawnicy dyskutowali, czy ta powszechnie stosowana forma umowy jest co do zasady właściwa do regulacji praw do korzystania z gruntów przez producentów odnawialnej energii.

Kwestia pożytków