Sąd nie rozstrzygnie merytorycznie decyzji uznaniowej organu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Właściciel zabytkowego budynku położonego w rejonie Starego Miasta w Poznaniu wystąpił o pozwolenie na wymianę zużytych okien na pierwszym piętrze budynku: z drewnianych na zespolone o takim samym kształcie i kolorze. Konserwator zabytków jednak odmówił. Wskazał, że kamienica jest integralnym elementem zespołu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków Poznania w 1979 r. i w związku z tym jej wygląd zewnętrzny podlega ochronie.

Renowacja, nie wymiana