Pismo powinno regulować wszystkie najważniejsze kwestie związane z korzystaniem z lokalu. W przypadku braku odpowiednich rozstrzygnięć o prawach i obowiązkach stron będą decydować przepisy ogólne.

Czy umowę najmu można zabezpieczyć
Zamierzam wynajmować swoje mieszkanie studentom. Czy przygotowując umowę, mogę w jakiś sposób zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnym zniszczeniem rzeczy pozostawionych w lokalu?

Czy strony powinny spisać prawa i obowiązki
Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Na jakie elementy muszę zwrócić uwagę, aby nie zawrzeć niekorzystnej umowy? Czy muszą zostać w niej wymienione moje uprawnienia i obowiązki?