Zaproponowane przez działający przy resorcie sprawiedliwości zespół zmiany w przepisach mogą odbić się niekorzystnie na sytuacji wierzycieli. Z kolei dłużnicy zostaną zachęceni do kredytowania swej działalności zobowiązaniami wobec innych.
Ogłoszone w grudniu 2012 r. „Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego” niosą wiele nowych propozycji i zapewne będą szeroko dyskutowane. Ich analizę należałoby jednak rozpocząć od założeń generalnych przyświecających zespołowi.
Nie ulega wątpliwości, że w dotychczasowej praktyce postępowania dotyczące procesów naprawczych i układowych stanowią niewielką część w stosunku do ogólnej liczby postępowań upadłościowych. Przepisy dotyczące postępowań naprawczych w zasadzie pozostają martwe i droga ta nie jest w sposób efektywny wykorzystywana przez przedsiębiorców.