Od niedawna właściciele pozbawieni działek i budynków na rzecz gminy mogą je odzyskać. Wcześniej wolno im było jedynie domagać się zwrotu tych zabranych na rzecz Skarbu Państwa.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak odzyskać wywłaszczone nieruchomości na nowych zasadach

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy gmina musi zwrócić wywłaszczone place

Czy można żądać oddania niszczejącej działki

Czy potrzebne jest postanowienie o nabyciu spadku

Czy można odzyskać tylko część nieruchomości

Czy należy oddać odszkodowanie