– Do końca pierwszego kwartału 2013 r. ruszy platforma konsultacji online w resorcie gospodarki – zapewnia Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w tym ministerstwie.

Pilotaż

Dzięki niej organizacje społeczne, zrzeszenia przedsiębiorców i pracodawców oraz zwykli obywatele będą mogli wypowiedzieć się na temat planowanych zmian prawa. Na razie to projekt pilotażowy. Ale już zgłaszają się inne ministerstwa zainteresowane wdrożeniem aplikacji. Wciąż dokładnie nie wiadomo, kiedy e-konsultacje staną się standardem w całym rządzie. Decyzji w tej sprawie można się spodziewać dopiero po zakończeniu pilotażu.