Polacy wciąż wyrzucają zużyty sprzęt RTV i AGD na śmietnik czy do lasów, zamiast oddawać do legalnych punktów. Jest to nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale także może boleśnie uderzyć po kieszeni – za pozbywanie się śmieci w taki sposób grozi nawet do 5 tys. zł grzywny.

O tym, że wciąż mamy duże problemy z wyrzucaniem elektrośmieci świadczy choćby coraz częstszy widok porzuconych w lesie, parku czy na śmietniku odbiorników telewizyjnych, starych lodówek, suszarek czy telefonów.

Zapewne każdy z nas ma także w domu, schowane w piwnicy albo na strychu niepotrzebne sprzęty RTV i AGD, które zajmują miejsce – a mogłyby zostać powtórnie wykorzystane, jeśli tylko trafiłyby do punktów zbiórki.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużytych urządzeń RTV i AGD nie można wyrzucać z innymi śmieciami do śmietnika. Wynika to z faktu, że odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne i - zgodnie z obowiązującym prawem – zbierane w sposób selektywny i poddawane procesom odzysku albo unieszkodliwiania. Nie powinny więc lądować w śmietniku, tylko w specjalnych punktach. Gdzie ich szukać?

Umowa z firmą

W pierwszej kolejności do odebrania starych telewizorów, lodówek, suszarek, tosterów itd. jest zobowiązany przedsiębiorca, z którym mamy podpisaną umowę na wywóz śmieci. Pamiętajmy, że od lipca 2013 r. to gminy będą decydowały, która firma się tym będzie zajmować.

Gminy mają także obowiązek informowania o miejscach, gdzie można bezpłatnie wyrzucać elektrośmieci – w każdej gminie powinno być przynajmniej jedno miejsce, gdzie można zostawić zużyty sprzęt RTV i AGD.

Zobowiązanie to wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – przepisy wskazują, że po stronie gmin istnieje obowiązek stworzenia punktów selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych i dokładne wskazanie takich miejsc, by bez problemu można było z nich korzystać.

Bezpłatne punkty odbioru

Zużyty sprzęt również na własną rękę można oddać bezpłatnie do specjalnych punktów, w których sprzęt elektryczny jest zbierany. Warto wcześniej poszperać w internecie - znajdziemy tam wiele stron, z których można się dowiedzieć, gdzie w naszej miejscowości pozbędziemy się zużytego sprzętu.

Sklepy i punkty serwisowe

Pamiętajmy także, że odpady elektryczne zostawimy także w punktach serwisowych i w sklepach, w których sprzedawany jest sprzęt RTV i AGD.

Czynność ta podlega jednak pewnym ograniczeniom: sprzedawca jest zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jednak w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, na dodatek tego samego rodzaju.

Oznacza to, że jeśli chcemy oddać do sklepu starą lodówkę, to musimy dokonać zakupu nowej. Za kilka miesięcy się to zmieni, bowiem zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, można będzie oddać do sklepu bezpłatnie mały sprzęt RTV i AGD, bez konieczności zakupu nowego (rozwiązanie to wchodzi w życie 13.08.2012 r., zaś na wdrożenie regulacji Polska ma 18 miesięcy).

pdf icon DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pobierz plik

Naprawa zbyt droga

Czasami oddajemy do serwisu zepsuty sprzęt w celu dokonania naprawy. Często się jednak okazuje, że z przyczyn technicznych lub ekonomicznych jest to niemożliwe lub nieopłacalne – i w takich przypadkach można bezpłatnie pozostawić sprzęt.

W szkołach

Nowa ustawa o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r. zwalnia z obowiązku uzyskania odpowiedniego przez niektóre podmioty zezwolenia na zbieranie odpadów - wprowadza systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach.

pdf icon Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
pobierz plik