Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ukarał Polskę za przetrzymywanie niepełnosprawnego więźnia w nieodpowiednich warunkach. Polskie władze mają zapłacić skarżącemu 8 tysięcy euro zadośćuczynienia.

Skargę do Trybunału złożył młody mężczyzna, dotknięty przewlekłymi chorobami i przykuty do wózka inwalidzkiego. Skazany na osiem lat więzienia przebywał w kilku zakładach karnych między innymi w Siedlcach i Warszawie. Zarówno więzienne cele jak i sanitariaty nie były przystosowane dla inwalidów. Aby skorzystać z toalety skarżący musiał prosić o pomoc współwięźniów. Nie zapewniono mu również odpowiedniej opieki medycznej. Polski sąd odrzucił prośby o zwolnienie z dalszego odbywania kary.

Sędziowie Trybunału jednogłośnie stwierdzili naruszenie przez Polskę artykułu Konwencji, który gwarantuje osobom chorym i niepełnosprawnym odpowiednie traktowanie i niezbędną opiekę medyczną podczas odbywania kary. W uzasadnieniu Trybunał podkreślił, że jest to kolejna podobna skarga nadesłana z Polski. Zalecono polskim władzom rozwiązanie problemu nadmiernego przepełnienia więzień i stworzenia odpowiednich warunków, nie uwłaczających godności osób chorych i niepełnosprawnych.