Firmy, które od lipca będą chciały zajmować się wywozem odpadów komunalnych, muszą spełniać wiele szczegółowych wymogów. Zostały one określone w opublikowanym właśnie rozporządzeniu ministra środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).
To kolejny etap legislacyjnych zmian w oczekiwaniu na tzw. rewolucję śmieciową. Długo oczekiwany, bo pierwotnie rozporządzenie miało pojawić się już jesienią ubiegłego roku.
Gminy, które od 1 lipca br. przejmą odpowiedzialność za odbiór i wywóz śmieci od mieszkańców, wcześniej muszą wyłonić w drodze przetargu firmę, która zajmie się realizacją tego zadania. Zainteresowani tym rodzajem działalności przedsiębiorcy powinni sprostać wielu stawianym im wymogom.

60 km to maksymalna dopuszczalna odległość bazy magazynowo-transportowej przedsiębiorcy

Najważniejsze i chyba najbardziej uciążliwe wydaje się posiadanie przez nich bazy magazynowo-transportowej albo bezpośrednio na obszarze gminy, której mieszkańców będą obsługiwać, albo w jej okolicy, oddalonej jednak nie więcej niż 60 km. Ponadto firmie musi przysługiwać tytuł prawny do terenu, na którym ulokowana jest baza stanowiąca swoiste zaplecze techniczne firmy.
Musi być ona odpowiednio wyposażona, przede wszystkim w miejsca parkingowe dla floty pojazdów z możliwością dokonywania ich dezynfekcji, a także wydzielony ma w niej zostać obszar na składowanie odpadów zebranych w sposób selektywny. Baza musi być zabezpieczona w ten sposób, by zapobiegać emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Restrykcyjne są również wymogi dotyczące samych pojazdów. Konieczne będzie posiadanie przynajmniej dwóch par aut. Jedna ma być przystosowana do zbierania śmieci zmieszanych, druga selektywnych. Nocą trzeba je będzie sprowadzać do bazy oraz codziennie opróżniać.
W związku z regulacją pojawia się jednak wątpliwość, czy wiele powyższych wymogów dotyczy przedsiębiorstw już na etapie przetargów, czy dopiero później.
– W naszej ocenie opisywane wymagania dotyczące bazy magazynowo-transportowej powinny być szczegółowo weryfikowane dopiero na etapie podpisywania przez firmę ostatecznej umowy z gminą.
Robienie tego wcześniej wydaje się nieuzasadnione, ponieważ wymusza na przedsiębiorcy, który nie wie, czy wygra przetarg, dysponowanie bazą magazynowo-transportową na terenie danej gminy lub w jej pobliżu już na etapie ubiegania się o zamówienie. Wymóg jej posiadania jest jednym z warunków wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych – tłumaczy Wojciech Hartung, counsel w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Etap legislacyjny
Rozporządzenie wejdzie w życie 9 lutego