Firmy, które od lipca będą chciały zajmować się wywozem odpadów komunalnych, muszą spełniać wiele szczegółowych wymogów. Zostały one określone w opublikowanym właśnie rozporządzeniu ministra środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).
To kolejny etap legislacyjnych zmian w oczekiwaniu na tzw. rewolucję śmieciową. Długo oczekiwany, bo pierwotnie rozporządzenie miało pojawić się już jesienią ubiegłego roku.
Gminy, które od 1 lipca br. przejmą odpowiedzialność za odbiór i wywóz śmieci od mieszkańców, wcześniej muszą wyłonić w drodze przetargu firmę, która zajmie się realizacją tego zadania. Zainteresowani tym rodzajem działalności przedsiębiorcy powinni sprostać wielu stawianym im wymogom.