Ubój rytualny znów ma być dopuszczalny, choć tylko w rzeźni – wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort wnosi, by projekt ominął normalną ścieżkę, m.in. uzgodnienia międzyresortowe, i został przyjęty bez vacatio legis.
Zmiany zostały wymuszone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt U 4/12), który orzekł, że kwestia uboju zwierząt powinna zostać uregulowana na poziomie ustawowym, nie zaś w rozporządzeniu ministra.
Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 r. nr 111, poz. 724 ze zm.) przewiduje zaś w art. 34 ust. 1, że zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości. I właśnie ten ustęp ministerstwo proponuje uchylić w celu dopuszczenia wykrwawiania do końca świadomych zwierząt.