Ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz przedstawianie prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów należy do ustawowych kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa.

Dlatego też to właśnie rada przeprowadziła badania pozwalające podjąć próbę oceny stanu kadry sędziowskiej.

Zostały nimi objęte wszystkie sądy powszechne, wojewódzkie sądy administracyjne oraz wojskowe.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jest dobrze, może będzie lepiej

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Czy można mówić o feminizacji zawodu sędziego?
- Dlaczego sędziowie najczęściej rezygnują z urzędu?
- Czy wśród sędziów zdarzają się czarne owce?

Marek Celej, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa