Trybunał rozpatruje konstytucyjność przepisów stanowiących o niemożności zaskarżenia decyzji komisji majątkowych i regulacyjnych co do zwrotu mienia Kościoła Katolickiego i Gmin Żydowskich.

Przepisy zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepisy odnoszące się do sytuacji prawnej jednostek samorządu terytorialnego, które nie mogą odwoływać od decyzji komisji majątkowych.

Kościelna Komisja Majątkowa już nie istnieje od 2011 roku, sprawami, które nie zostały przez nią rozstrzygnięte zajmują się sądy.

Natomiast aktywna jest Komisja Regulacyjna zajmująca się zwrotem mienia żydowskiego, odebranego w okresie PRL z naruszeniem prawa. Spłynęło do niej ponad 5 tysięcy wniosków o zwrot mienia, nadal toczy się ponad 3 tysiące spraw.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zaznaczył, że tylko na komisje katolicką i żydowską spływały skargi do Rzecznika, dlatego skierowano do Trybunału wniosek tylko wobec tych komisji.

Ze względu na szczególną zawiłość sprawy - prezes Trybunału Konstytucyjnego zdecydował, że jest ona rozstrzygana przez pełny skład sędziowski.

Bożena Falkowska/mitro/