Niszczenie budynku posadowionego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, do którego naprawy zobowiązali się użytkownicy wieczyści, nie uzasadnia jeszcze roszczenia gminy o rozwiązanie umowy użytkowania, zwłaszcza gdy w umowie nie został określony termin na dokonanie remontu.

Brak remontu

Do takiego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozpatrujący sprawę gminy miejskiej J. Samorząd w swoim pozwie, powołując się na treść umowy użytkowania działki z małżonkami B., domagał się jej rozwiązania. Powód?