19 stycznia wraz z nową ustawą o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Jednak im bliżej tej daty, tym większe zamieszanie i rozbieżność opinii, kogo tak naprawdę będą obowiązywały nowe przepisy.

Szkolenia w toku

Z takim pytaniem zwrócił się do biura rzecznika praw obywatelskich jeden z przyszłych kierowców, zainteresowany uzyskaniem prawa jazdy kategorii A, który jest w trakcie szkolenia. Zdaniem prawników z zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego RPO nawet jeśli do 19 stycznia ktoś nie uzyska zaświadczenia o ukończeniu kursu, będzie mógł po jego uzyskaniu przystąpić do egzaminu na starych zasadach.