Ani ostry sprzeciw sędziów, ani uwagi konstytucjonalistów, ani też obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych nie wyhamowały prac nad reformą sądownictwa forsowaną przez ministra sprawiedliwości. Wraz z Nowym Rokiem wielu sędziów powinno zaopatrzyć się w walizki
Już za kilkanaście dni 79 sądów rejonowych stanie się oddziałami zamiejscowymi innych placówek.
Celem wprowadzanych zmian jest udrożnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości i przeciwdziałanie sytuacjom, kiedy to w jednych sądach (zwykle tych większych) sędziowie mają miesięcznie do załatwienia więcej spraw niż ich koledzy z mniejszych ośrodków.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy niektórzy z sędziów chcą dziś przejść w stan spoczynku, bo nie podoba im się, że będą musieli pracować więcej?
- Czy minister sprawiedliwości bije rekordy pośpiechu, aby tylko znieść sądy?
- Czy przeniesienie sędziego do innej siedziby wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie?