Już za kilkanaście dni 79 sądów rejonowych stanie się oddziałami zamiejscowymi innych placówek.

Celem wprowadzanych zmian jest udrożnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości i przeciwdziałanie sytuacjom, kiedy to w jednych sądach (zwykle tych większych) sędziowie mają miesięcznie do załatwienia więcej spraw niż ich koledzy z mniejszych ośrodków.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Decyzje ministra ponad konstytucją

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Czy niektórzy z sędziów chcą dziś przejść w stan spoczynku, bo nie podoba im się, że będą musieli pracować więcej?

- Czy minister sprawiedliwości bije rekordy pośpiechu, aby tylko znieść sądy?

- Czy przeniesienie sędziego do innej siedziby wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie?