Obecność policjanta przy rozmowie zatrzymanego z jego obrońcą może uniemożliwić udzielenie pomocy prawnej – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Wniosek o uznanie niekonstytucyjności przepisu dotyczącego obecności funkcjonariusza publicznego podczas rozmowy osoby zatrzymanej z pełnomocnikiem złożył rzecznik praw obywatelskich.
Zgodnie z art. 245 par. 1 kodeksu postępowania karnego zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę. Funkcjonariusz może jednak zastrzec, że będzie przy niej obecny.