Senackie komisje nie zaproponowały we wtorek poprawek do nowelizacji ustaw o Krajowym Rejestrze Karnym i Krajowym Rejestrze Sądowym, mającej ułatwić obieg dokumentów między rejestrem karnym a sądem rejestrowym. Zmiany przygotowano po aferze Amber Gold.

Podczas posiedzenia komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji biuro legislacyjne zgłosiło kilka precyzujących poprawek do projektu, nie zyskały one jednak rekomendacji senatorów. Jak wskazał przewodniczący komisji ustawodawczej Piotr Zientarski (PO), ustawa będzie stosowana przez profesjonalnych prawników oraz sądy i nie istnieje zagrożenie trudności interpretacyjnych.

Niektóre zapisy nowelizacji - uchwalonej przez Sejm w ostatni piątek - powinny wejść w życie już od nowego roku, gdyż przesuwają one o rok - z początku 2013 na początek 2014 r. - możliwość składania drogą elektroniczną zapytań i wniosków do rejestrów przez przedsiębiorców i osoby fizyczne.

Według zasadniczych zapisów nowelizacji dotychczasową wymianę dokumentów papierowych (przesyłanych pocztą) między sądami powszechnymi a rejestrem karnym ma zastąpić wymiana przez system teleinformatyczny. W systemie tym będą przesyłane: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia, informacje o ponownym skazaniu, zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym (system dozoru elektronicznego). Początkowo ma funkcjonować zarówno obieg dokumentów papierowych, który z biegiem czasu - planuje się, że do końca 2015 r. - zastąpi obieg teleinformatyczny.

Ponadto dzięki zmianom sąd rejestrowy - wpisując do KRS nową spółkę i członków jej organów (zarząd, rada nadzorcza) lub dokonując zmian w jej składzie - będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną informacje z KRK o skazaniach osób kandydujących do władz. Sąd rejestrowy otrzyma z KRK informacje o skazaniu osoby wpisanej już do Krajowego Rejestru Sądowego lub o orzeczonym wobec takiej osoby zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem sądy rejestrowe przed dokonaniem wpisu do KRS (w przypadku braku uzasadnionych wątpliwości) nie mają obowiązku weryfikacji spełniania wymogów niekaralności osób przewidzianego w określonych ustawach.

Resort sprawiedliwości opracował te zmiany m.in., gdy okazało się, że szef Amber Gold Marcin P. pozostawał we władzach spółki mimo wyroków skazujących - co powinno było skutkować wykreśleniem go z władz. W wyniku kontroli okazało się, że były problemy z przekazywaniem tej informacji o skazaniu między sądami, Krajowym Rejestrem Karnym (KRK) i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS).