Z początkiem stycznia 2013 r. zniesione zostaną niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

Ponadto zniknie obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekracza trzech miesięcy. Nie będzie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Nowością będzie wydłużenie z 4 do 30 dni terminu na zgłoszenie meldunku.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie ustawa znajduje się w Sejmie. Po zakończeniu prac nad ustawą, zostanie ona przekazana do podpisu prezydenta.

Zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy. Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Nie trzeba będzie najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby dopiero w drugim urzędzie móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni.

Przy dokonywaniu meldunku nie będzie obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich, czy obywateli UE za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna.