Rząd realizuje swoje zapowiedzi sprzed kilku tygodni i tnie wynagrodzenie dla sędziów i prokuratorów w okresie choroby. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało już do konsultacji społecznych projekt odpowiednich zmian w prawie.
Nowelizacje ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 ze zm.) i ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 ze zm.) zakładają, że od 1 lipca 2013 r. sędziowie, a także śledczy przebywający na zwolnieniach lekarskich otrzymają za czas choroby nie 100 proc. wynagrodzenia jak obecnie, lecz 80 proc. To oznacza, że w opisywanej kwestii te osoby zostaną zrównane z pozostałymi grupami zawodowymi.
Wcześniej, bo w październiku, rząd przyjął projekt analogicznych zmian dla policjantów, żołnierzy, strażaków i funkcjonariuszy służb specjalnych.
– Zmiany prawa w zakresie ujednolicenia zasad zasiłków chorobowych są potrzebne nie tylko z uwagi na fatalną kondycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale przede wszystkim, by poszanować konstytucję i zapisaną w niej zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa – chwali zapowiedzi Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji Lex Nostra.

Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw