Skarga opiera się na trzech zarzutach. Zastrzeżenia związkowców budzi m.in. zapis nakładający na przewodniczącego zgromadzenia obowiązek reagowania w przypadku łamania prawa przez uczestników zgromadzenia.

"Zdecydowanie sprzeczne z konstytucją jest zdejmowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ze służb porządkowych i nakładanie jej na przewodniczącego marszu czy demonstracji(...) Niech rząd wprost powie, że nie życzy sobie zgromadzeń i zdelegalizuje je, bo do tego prowadzą te przepisy" - powiedział PAP przewodniczący NSZZ "S" Piotr Duda.

Zastrzeżenia dotyczą też pierwszeństwa w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch zgromadzeń w jednym czasie i jednym miejscu. Jak zauważają skarżący nowelizacja nie określa, czy chodzi o dzień zgłoszenia, godzinę czy fakt rejestracji.

Brak precyzji może powodować problemy w związku z innym kwestionowanym zapisem nowelizacji ustawy, zgodnie z którym to organ administracji samorządowej będzie decydował o tym, komu w takim przypadku przyznać pozwolenie na demonstrację. Duda powiedział, że jest pewny, iż Trybunał Konstytucyjny uzna niezgodność wprowadzonych w życie na początku listopada przepisów z najważniejszym aktem prawnym w Polsce.

Zmiany w ustawie o zgromadzeniach publicznych zostały wprowadzone z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego po zeszłorocznych burdach na ulicach Warszawy w związku z obchodami Święta Niepodległości. W wyniku starć demonstrantów z policją 40 funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Do szpitali trafiło 30 osób. Zatrzymano 210 osób.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy to wprowadzenie zakazu organizowania zgromadzeń przez dwóch lub więcej organizatorów w tym samym miejscu i czasie, zakaz posiadania przez uczestników zgromadzenia wyrobów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych materiałów lub narzędzi, nałożenie na organ gminy obowiązku delegowania swoich przedstawicieli na zgromadzenie, jeżeli przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego oraz wprowadzenie przepisów karnych wprowadzających kary grzywny dla przewodniczącego zgromadzenia, jeśli nie przeciwdziała naruszeniom porządku publicznego.