Przepisy nie powinny pozwalać na automatyczne stosowanie tymczasowego aresztowania wobec skazanych przez sąd I instancji tylko dlatego, że grozi im wysoka kara. To niehumanitarne – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Skargę konstytucyjną złożył Robert B. Aresztowano go w 1999 r. Okres pobytu w areszcie był wielokrotnie przedłużany. Sąd apelacyjny skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności za współudział w dwóch zabójstwach z użyciem broni.
W wyniku wniesienia skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Jednocześnie zastosował tymczasowe aresztowanie, które znowu było przedłużane przez sąd okręgowy. W efekcie Robert B. przebywał w areszcie ok. 12 lat.