Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację radcy prawnego, który chciał uchylenia wyroku radcowskiego sądu dyscyplinarnego. Sąd ten wymierzył mu prawomocnie karę dyscyplinarną upomnienia - to jedna z najłagodniejszych z katalogu; najsurowszą jest skreślenie z listy radców prawnych.

Radca był pełnomocnikiem pewnego mężczyzny w jego sprawie rozwodowej. Później - na prośbę swego klienta - mecenas został świadkiem i złożył zeznania w sprawie karnej, która została wytoczona klientowi.

Ponieważ mecenas nie zasłonił się tajemnicą zawodową, rzecznik dyscyplinarny zarzucił mu złamanie prawa i radcowskich zasad etycznych - skończyło się upomnieniem. Obwiniony mecenas tłumaczył, że realizował wolę swego klienta, na rzecz którego zawsze ma obowiązek działać.

Sąd Najwyższy uznał kasację radcy za bezzasadną przypominając, według prawa sąd może przesłuchać prawnika, lekarza, dziennikarza, w sprawach objętych tajemnicą zawodową, ale najpierw musi go z tej tajemnicy zwolnić. Nie można zaś uchylić tajemnicy adwokata co do jego funkcji obrońcy w sprawach karnych, ani księdza - co do tajemnicy spowiedzi.

W uzasadnieniu do czwartkowego postanowienia sędzia SN prof. Tomasz Grzegorczyk podkreślił, że tajemnica zawodowa jest nierozerwalnie związana z pełnieniem przez radców funkcji zaufania publicznego - nie zaś z reprezentacją klienta, jak przedstawiał to obwiniony. "To jest element etyki adwokackiej - i radcowskiej. W przeciwnym wypadku to przestanie być zawód zaufania publicznego, bo fundament tego zawodu upada" - podsumował.

Dlatego - jak mówił Grzegorczyk - wyklucza to możliwość złożenia przez radcę prawnego zeznań jako świadka bez odpowiedniego zwolnienia z tajemnicy - także na wniosek klienta. "Tajemnica zawodowa stanowi dobro samo w sobie, co jest fundamentalne dla etycznego wykonywania tej profesji. I te zasady zostały przez pana mecenasa naruszone" - dodał sędzia. Jak podkreślił, radca zamiast zeznawać powinien był oświadczyć, że chroni go tajemnica zawodowa "i niech sąd coś z tym zrobi".

"Nie można twierdzić, że tajemnica jest, gdy klient sobie tego życzy, a jeśli nie - to można (treści objęte tajemnicą - PAP) rozgłaszać. To ja mogę sobie wyobrazić, że ktoś wynajmuje sobie trzech radców prawnych i potem ma trzech świadków - wszyscy zeznają na jego korzyść, trzy osoby. To byłby absurd" - podsumował profesor.

Wojciech Tumidalski