Zanim Ministerstwo Gospodarki zakończy prace nad tzw. trójpakiem energetycznym obejmującym projekty prawa energetycznego, prawa gazowego i o odnawialnych źródłach energii, chce – w projekcie wprowadzającym te akty – znowelizować inne przepisy. Chodzi m.in. o ustawę – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 241, poz. 623 z późn. zm.). Propozycje przewidują ułatwienia przy budowie instalacji np. elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej.
– Dzięki temu proces inwestycyjny będzie prostszy i krótszy. Nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji o pozwoleniu na budowę, wystarczy samo zgłoszenie – ocenia Jacek Stanisławski prawnik z Kancelarii Olczyk & Kubicki.
Twórcy regulacji dodają, że umożliwią one również przyjęcie jednolitych procedur w stosunku do tego samego rodzaju robót budowlanych.
Zmiany będą też dotyczyć ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Określi ona krąg osób, które mają prawo pobierać dodatki: energetyczny i gazowy. Są to tzw. odbiorcy wrażliwi, którzy mają prawo do świadczeń z opieki społecznej. Wprowadzenie dla nich ochrony finansowej nakazują przepisy unijne: art. 3 ust. 7 i 8 dyrektywy 2009/72/WE.
Dodatek dostaną odbiorcy lub rodziny, które są stronami umowy kompleksowej lub o sprzedaż gazu ziemnego. Rocznie jego wysokość nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. iloczynu zużycia energii elektrycznej lub gazu dla odbiorcy w gospodarstwie domowym. Gdy zasiłek zostanie przyznany na okres krótszy niż rok, to zostanie zmniejszony proporcjonalnie w stosunku do tego okresu.
Natomiast limity zużycia prądu w roku kalendarzowym będą zależały od liczebności rodziny i wyniosą dla: osoby samotnie gospodarującej – 900 kWh , rodziny składającej się z od dwóch do czterech osób – 1250 kWh, oraz liczniejszej – 1500 kWh.

Etap legislacyjny
Projekt ustawy