Ustawodawca mógł swobodnie określić termin na dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od państwa za niesłuszne aresztowanie. Roczny termin wskazany w kodeksie postępowania karnego jest więc zgodny z konstytucją – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Henryk C. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. W tym czasie sąd uchylił areszt i oddał go pod dozór policji. Był pozbawiony wolności przez 21 dni. Następnie sąd rejonowy skazał go za przestępstwo. Sąd okręgowy jednak go uniewinnił.
Na skutek aresztowania Henryka C. jego przedsiębiorstwo popadło w kłopoty finansowe. W 2006 r. złożył więc pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa. W toku postępowania prokurator podniósł jednak zarzut przedawnienia.