Nie można przystąpić do wycinki drzew, jeśli decyzja pozwalająca na ich usunięcie nie jest jeszcze ostateczna. W takim przypadku wycięcie drzew jest nielegalne – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła dewelopera, który wystąpił do burmistrza Władysławowa o pozwolenie na wycinkę 126 drzew na terenie, na którym miały być zbudowane hotele. Takie zezwolenie spółka otrzymała, jednak w zamian za to miała zapłacić 1,5 mln zł i zasadzić 40 nowych drzew.
Pełnomocnik spółki zaskarżył tę decyzję w części, nie zgadzając się z wysokością opłat, jakie ustalił burmistrz. Według niego organ nie mógł pobierać opłaty za usunięcie drzew, ponieważ teren i tak był według miejscowego planu zagospodarowania przeznaczony pod zabudowę.