Kraj do kontroli

– Procedury kontrolne już się rozpoczęły. Faktyczne czynności sprawdzające dekodery będą przeprowadzali pracownicy delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zlokalizowanych w każdym województwie. Nasza kontrola obejmuje cały kraj, a nie tylko te obszary, gdzie wyłączenie telewizji analogowej nastąpi w pierwszym etapie – wyjaśnia Jacek Strzałkowski, rzecznik prasowy UKE.

Unijna dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią ustanawia ramy prawne dla ustalenia szczegółowych wymogów, które muszą spełniać urządzenia. Dokument ten jest głównym elementem polityki UE w zakresie poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na rynku wewnętrznym.

Inspektorzy będą sprawdzać również prawidłowość oznakowania CE

Szczegółowe wymagania dotyczące ekoprojektu zawarte są w rozporządzeniach wykonawczych. Są to warunki, które muszą spełniać urządzenia, by mogły zostać wprowadzone na rynek UE. Dopiero wtedy uprawnione są do oznakowania CE.

Znakowanie CE jest obowiązkowe dla ok. 90 proc. wyrobów związanych z wykorzystywaniem energii, a wprowadzanych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

– W ramach kontroli od sprzedawców i dystrybutorów zostaną pobrane modele prostych dekoderów DVB-T różnych producentów. Następnie kontrolowane wyroby zostaną poddane badaniom laboratoryjnym. Zbiorcze wyniki kontroli dekoderów zostaną zaprezentowane do końca IV kwartału 2012 r. – dodaje Jacek Strzałkowski.

Zasadnicze wymogi

Ekoprojekt ma na celu poprawę ekologiczności produktów w ciągu całego cyku ich użytkowania. Badania laboratoryjne, które są przewidziane w kontroli UKE, wykażą, czy dekodery są energooszczędne i nie powodują nadmiernego zużycia energii elektrycznej.

Zespoły kontrolne sprawdzą, czy na zestawach STB poprawnie naniesiono oznakowanie zgodności CE i czy posiadają one deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi, określonymi w dyrektywie.

Urządzenia, które nie będą ich spełniały, trafią na listę wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, a UKE zabroni ich dalszej sprzedaży i użytkowania. W razie nieusunięcia niezgodności urząd może całkowicie wycofać wadliwe dekodery z obrotu w Polsce.

Oszczędność energetyczna produktów jest zagadnieniem często poruszanym przez organy Unii Europejskiej. Na wrześniowej sesji plenarnej PE posłowie zatwierdzili dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej. Zakłada ona program oszczędności energii już na poziomie przedsiębiorstw energetycznych.