Zmiany w prawie mają pobudzić akcję kredytową banków komercyjnych i pomóc przezwyciężyć kryzys. Do tej pory BGK – jedyny bank państwowy działający w Polsce – w ramach programów rządowych udzielał przedsiębiorcom gwarancji i poręczeń dla zaciąganych przez nich kredytów.
– Jednak koszty gwarancji BGK były wysokie i często przewyższały koszty prowizyjne skorzystania z tego instrumentu u innych podmiotów je oferujących – przypomina ekonomista Aleksander Łaszek, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju.
A to sprawiało, że od 2009 r. BGK udzielił poręczeń na łączną kwotę zaledwie 79 mln zł. Teraz ma się to zmienić. Resort finansów w projekcie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2012 r., poz. 657) proponuje, by BGK mógł stosować wspomniane instrumenty w ramach pomocy publicznej.