Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów.
W ten sposób spółdzielcy będą mogli korzystać z preferencyjnych warunków spłaty odsetek do końca 2017 r.
Zgodnie z projektem kredytobiorca będzie mógł spłacić całkowicie zadłużenie wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek.
W efekcie będzie miał możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, a tym samym całkowitego rozliczenia się ze zobowiązania kredytowego.
Ponadto kredytobiorca, który spłaci swoje zadłużenie, będzie mógł wystąpić o uzyskanie prawa własności zadłużonego lokalu.
Sytuacja ta dotyczy ok. 70 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych w Polsce.
W 2011 r. na takich warunkach zostało spłacone zadłużenie dotyczące ponad 8 tys. lokali mieszkalnych. Budżet państwa z tytułu spłat jednorazowych uzyskał ponad 65 mln zł.