Konsument może wytoczyć proces zagranicznemu przedsiębiorcy przed sądem własnego państwa nawet jeśli nie zawarł umowy na odległość – orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.
Problem właściwości miejscowej sądu powstał, gdy zamieszkała w Austrii Daniela Mühlleitner wytoczyła we własnym kraju proces niemieckiej spółce Autohaus Yusufi. Zażądała rozwiązania umowy sprzedaży podpisanej w Hamburgu, dokąd pojechała odebrać kupione auto, które okazało się wadliwe.
Ahmad i Wadat Yusufi, oferujący samochody przez internet, zakwestionowali jednak międzynarodową jurysdykcję austriackich sądów. Skutkiem tego sąd najwyższy Austrii zapytał TS, czy po to, by konsument mógł zwrócić się do sądu własnego państwa w sprawie cywilnej przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy konieczne jest, by umowa, o wykonanie której się spiera, była zawarta na odległość.