Ponad 6,3 mld zł jest przewidziane na sądownictwo w przyszłym roku, na prokuraturę - 1,8 mld zł. Projekt ustawy budżetowej na 2013 r. uwzględnia podwyżki dla sędziów i prokuratorów - wzrost ich wynagrodzeń został bowiem zamrożony na 2012 r.

"Oczywiście potrzeby wymiaru sprawiedliwości, tak jak potrzeby każdego innego resortu są większe niż możliwości budżetowe, ale jak na obecną sytuację gospodarczą, międzynarodową i polską, to jest budżet bardzo wysoki" - powiedział PAP w czwartek w Krynicy minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Resort sprawiedliwości wskazuje, że duża część przewidzianego budżetu dotyczy wynagrodzeń m.in. sędziów. W marcu 2009 r. uchwalono przepisy przewidujące uzależnianie wynagrodzeń sędziów od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Wysokość uposażeń prokuratorów z mocy ustawy jest powiązana z wysokością płac sędziowskich. W budżecie na ten rok zawieszono ten sposób wyliczania wynagrodzeń dla sędziów, motywując to koniecznymi oszczędnościami.

"Biorąc pod uwagę obowiązujące prawo, ten mechanizm musi być respektowany; zamrożenie płac było jednorazową operacją" - powiedział PAP w czwartek wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski. Zamrożenie płac spotkało się z protestami środowiska sędziów i prokuratorów, zaskarżone zostało do Trybunału Konstytucyjnego.

Łącznie budżet sądownictwa zaplanowano na poziomie 6 mld 303 mln zł; w tym roku kwota ta wyniosła 6 mld 80 mln zł. Z kolei w części zatytułowanej "sprawiedliwość" - w której mieści się m.in. więziennictwo, zakłady dla nieletnich i Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - budżet zaplanowano na poziomie 4 mld 193 mln zł; w tym roku była to kwota 4 mld 90 mln zł.

Chmielewski ocenił tę część jako "budżet bezpieczny". Zaznaczył, że jest on "motywacyjny dla wymiaru sprawiedliwości".

Wiceminister wskazał też, że budżet przewiduje konieczne poszerzenie wydatków związanych z trwającym od kilku lat procesem informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, np. nagrywaniem rozpraw cywilnych. "Żeby mieć możliwość pozyskiwania środków europejskich na informatyzację, musi być zabezpieczony wkład własny" - dodał. Zaznaczył, że uwzględnione zostały także plany ograniczenia delegacji sędziów do resortu i pozyskania docelowo np. pracowników z korpusu służby cywilnej.

Zdaniem Chmielewskiego budżet można oceniać jako "bardziej napięty" w odniesieniu np. do więziennictwa. Zaznaczył, że w tym przypadku planując wydatki trzeba brać pod uwagę przygotowanie się do przyjęcia naszych obywateli skazanych za granicą oraz inwestycje w zakładach karnych i aresztach w Rzeszowie, Grudziądzu i Hajnówce.

W budżecie prokuratury na przyszły rok przewidziano ponad 1 mld 819 mln zł. Na wydatki bieżące (w tym prowadzenie śledztw) przewidziano 1 mld 586 mln zł, a m.in. na pensje prokuratorów w stanie spoczynku - 204 mln zł. Na wydatki majątkowe (remonty, inwestycje) zaplanowano 25,5 mln zł, zaś na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 154 tys. zł.

Zeszłoroczny budżet prokuratury opiewał na 1 mld 725 mln zł. Wzrost o prawie sto milionów zł to efekt zapowiadanego wcześniej przez rząd "odmrożenia" prokuratorskich płac.

"Mamy świadomość, że budżet powstawał w atmosferze ogólnych oszczędności, ale liczyliśmy na więcej środków na informatyzację prokuratury" - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk. Jak poinformował, w 2013 r. planowano kontynuację procesu informatyzacji prokuratur rejonowych i okręgowych, jednak budżetowe niedostatki na to nie pozwolą. "Obawiamy się, że będzie to odczuwalne" - dodał Martyniuk.

W jego ocenie wydatki zaplanowane na prowadzenie śledztw powinny okazać się wystarczające.