Wystąpienie w tej sprawie skierowała do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Wcześniej rzecznik praw obywatelskich zwracał się już do resortu skarbu, ale ten uznał, że inicjatywa należy do zakresu działania resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Chodzi tak naprawdę o wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2011 r. (sygn. akt SK 41/09), który stwierdził, że część regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) jest niezgodna z ustawą zasadniczą, bo pomija milczeniem możliwość dochodzenia odszkodowań za niektóre grunty przejęte na podstawie dekretu z 26 października 1945 r.

W efekcie kolejnych uregulowań byli właściciele warszawskich nieruchomości innych niż domy jednorodzinne i działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, wywłaszczeni po 5 kwietnia 1958 r., zostali całkowicie pozbawieni prawa do odszkodowania z tytułu pozbawienia własności nieruchomości.

Tymczasem konstytucja gwarantuje równą dla wszystkich ochronę prawa własności.

To, zdaniem prof. Lipowicz, oznacza, że dotychczasowa regulacja powinna być uzupełniona. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zobowiązał już ustawodawcę do uchwalenia odpowiednich przepisów. Wciąż jednak nie wiadomo, kto za taką regulację powinien odpowiadać i kiedy dojdzie ona do skutku.