Na pochwałę zasługuje fakt, że mimo zawirowań ostatnich dwóch lat można tworzyć dobre prawo w zgodzie z rozsądkiem i ambicją prawniczą - powiedział wręczający nagrody Gazety Prawnek Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu.

- Zawód adwokata to nie tylko zarabianie pieniędzy, to rodzaj misji, służby wobec drugiego człowieka - przekonywał Roman Nowosielski, najlepszy adwokat.

- Nie wystarczy występować przeciw zagrożeniom dla samorządu, trzeba też uważnie słuchać głosów krytyki - mówił Zenon Klatka.

- Obrona zasady trójpodziału władzy to nie tylko obrona sędziów, to także działanie na rzecz innych obywateli o sprawiedliwy i bezstronny sąd - stwierdził Lech Gardocki.

Marek Antoni Nowicki przypominał, że prawami człowieka zajmuje się od czasów nielegalnej opozycji. Teraz prawa człowieka znów przeżywają kryzys.

- Zasada zawłaszczania życia publicznego w PRL wpływa obecnie na lekceważenie norm konstytucyjnych przez niektórych polityków i podejmowane próby coraz większego instytucjonalnego podporządkowania sądów władzy wykonawczej - stwierdził przewodniczący KRS Stanisław Dąbrowski.

- Istotnym czynnikiem chroniącym prokuratorów przed oddziaływaniami politycznymi jest rozdzielenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - powiedział Krzysztof Parulski.

BONA LEX DLA TELEPRACY ZA NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANĄ LEGISLACYJNIE USTAWĘ

Jeśli pracownik nie może pogodzić opieki nad dzieckiem lub osobą starszą z pracą w firmie, może - w porozumieniu z pracodawcą - pracować w domu. Może też skorzystać z innej opcji, według której np. trzy dni pracuje w domu, a dwa w firmie. Od października 2007 r. umożliwiają mu to przepisy kodeksu pracy regulujące telepracę.

Obecnie tylko 1 proc. zatrudnionych w Polsce pracuje na odległość, gdy tymczasem w Unii Europejskiej blisko 11 proc. Przepisy normujące telepracę, zdaniem ekspertów, pomogą zwiększyć liczbę telepracowników.

- Jest to doskonała forma pracy dla młodych rodziców, która pozwala godzić życie zawodowe z rodzinnym - uważa Eugenia Gienieczko, dyrektor departamentu prawa pracy w resorcie pracy, kierownik zespołu, który opracował nowelę kodeksu dotyczącą telepracy.

Pozwala ponadto osobom niepełnosprawnym ruchowo na wykonywanie pracy w domu, bez konieczności codziennego dojeżdżania do siedziby firmy. To także dobra forma aktywizacji zawodowej opiekunów osób starszych.

W opinii Anny Szymańskiej z firmy doradczej DGA, telepraca będzie zyskiwać na popularności. Pozwala bowiem pracownikowi dysponować czasem zgodnie z własnym rytmem pracy.

Pracownik, który chce wykonywać pracę w domu, może złożyć do swojego pracodawcy wniosek o świadczenie pracy w formie telepracy. Jeśli pracodawca powierzy mu pracę w tej formie, będzie musiał dostarczyć sprzęt, na którym telepracownik będzie wykonywał pracę. Na pracodawcy też spoczywają koszty ubezpieczenia, m.in. komputera, drukarki, a także serwisu, naprawy i konserwacji. Przysługuje mu jednak prawo do skontrolowania telepracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy, czyli w domu. Musi jednak wcześniej uzyskać na to zgodę podwładnego.

Ważne jest to, że pracodawca nie może zaproponować telepracownikom gorszych warunków pracy niż innym. Mają oni takie samo prawo do szkoleń czy awansu.

IR

Zdjęcia Wojciech Górski