Profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, otrzymał doroczną nagrodę "Dziennika Gazety Prawnej" - Bona Lex. W ten sposób został uhonorowany za nowelizację rozdzielającą funkcje ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego.

Kapituła nagrody przyznała także "Złote Paragrafy" - nagrody dla najlepszego sędziego i prokuratora.

Nowelizacja Ustawy o prokuraturze wchodzi w życie jutro. Funkcję prokuratora generalnego przestanie pełnić minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Nowym prokuratorem generalnym będzie były sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Seremet.

"Z pewną nadzieją i niepokojem czekam na decyzje prok. Seremeta, jesteśmy bliscy pełnego sukcesu, ale ten sukces zależy także od tego, kto zostanie powołany na stanowiska zastępców prokuratora generalnego. Mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo źle stałoby się, gdyby te nominacje miały charakter polityczny" - powiedział Ćwiąkalski odbierając nagrodę. Dodał, że na te stanowiska powinni być wybrani fachowcy - "osoby, które w żaden sposób nie są obciążone politycznie".

Jak głosi uzasadnienie nagrody, Ćwiąkalski był współautorem i promotorem tych zmian. Reforma prokuratury, jak wskazano, to "wydarzenie historyczne o znaczeniu ustrojowym, które nie wymagało zmiany konstytucji; dzięki tej ustawie nastąpi oderwanie prokuratury od bieżącej polityki i od nacisków rządu".

W kategorii Bona Lex kapituła nagrody przyznała także dwa wyróżnienia

W kategorii Bona Lex kapituła nagrody przyznała także dwa wyróżnienia. Jedno z nich również otrzymał prof. Ćwiąkalski za nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła sąd elektroniczny. "Jest to krok ku nowoczesności i większej sprawności wymiaru sprawiedliwości" - uzasadniono wyróżnienie. Tzw. e-sąd zaczął działać w styczniu bieżącego roku. Jest to jeden z wydziałów cywilnych lubelskiego sądu rejonowego, rozpatruje najprostsze sprawy w trybie upominawczym z obszaru całej Polski. Procedura odbywa się w drodze elektronicznej.

Drugie z wyróżnień otrzymał autor Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, prezes SN prof. Tadeusz Ereciński. Pozwy zbiorowe będzie można wytaczać przede wszystkim w sprawach o charakterze konsumenckim. Ustawa uchwalona w grudniu zeszłego roku, wchodzi w życie latem. "W sposób zdecydowany skraca ona postępowanie sądowe i ułatwia rozpatrzenie sprawy przez sąd" - uzasadniła kapituła.Nagrodą "Złotego Paragrafu" dla najlepszego prokuratora uhonorowano trzech prokuratorów z wrocławskiej prokuratury apelacyjnej: Roberta Tomankiewicza, Krzysztofa Grzeszczaka i Marka Kaczmarzyka. "Przyczynili się do postawienia przed sądem i ukarania głównych przedstawicieli korupcyjnej mafii piłkarskiej. Wszyscy trzej działają w zespole do spraw zwalczania korupcji w polskiej piłce nożnej" - wskazała kapituła. W sprawie korupcji w piłce nożnej zarzuty łącznie usłyszało już około 400 osób, część działaczy i sportowców została już skazana.

Z kolei "Złoty Paragraf" dla najlepszego sędziego otrzymała Irena Wiszniewska-Białecka, prezes I Izby Sądu Pierwszej Instancji Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, wcześniej m.in. sędzia NSA. "Osoba o wielkim autorytecie, która została wybrana w bezpośrednich wyborach przez sędziów państw członkowskich" - charakteryzowano nagrodzoną podczas wręczania "Złotych Paragrafów".

Nagrody Bona Lex wręczono po raz dziesiąty

Nagrody Bona Lex (Dobre Prawo) wręczono po raz dziesiąty, natomiast "Złote Paragrafy" wręczane są już od 14 lat. Do dotychczasowych laureatów tej pierwszej nagrody należą m.in. były wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld i przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy ministrze sprawiedliwości prof. Zbigniew Radwański. Z kolei "Złote Paragrafy" otrzymali m.in. b. polski RPO Tadeusz Zieliński, prezesi TK Marek Safjan i Jerzy Stępień, prof. Stanisław Sołtysiński, sędzia Barbara Piwnik i prof. Andrzej Zoll.

W tegorocznej kapitule nagród zasiadali m.in. prezes Krajowej Rady Sądownictwa Stanisław Dąbrowski, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, założycielka stowarzyszenia sędziów "Iustitia" Teresa Romer i p.o. szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla.