Kapituła nagrody przyznała także "Złote Paragrafy" - nagrody dla najlepszego sędziego i prokuratora.

Nowelizacja Ustawy o prokuraturze wchodzi w życie jutro. Funkcję prokuratora generalnego przestanie pełnić minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Nowym prokuratorem generalnym będzie były sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Seremet.

"Z pewną nadzieją i niepokojem czekam na decyzje prok. Seremeta, jesteśmy bliscy pełnego sukcesu, ale ten sukces zależy także od tego, kto zostanie powołany na stanowiska zastępców prokuratora generalnego. Mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo źle stałoby się, gdyby te nominacje miały charakter polityczny" - powiedział Ćwiąkalski odbierając nagrodę. Dodał, że na te stanowiska powinni być wybrani fachowcy - "osoby, które w żaden sposób nie są obciążone politycznie".

Jak głosi uzasadnienie nagrody, Ćwiąkalski był współautorem i promotorem tych zmian. Reforma prokuratury, jak wskazano, to "wydarzenie historyczne o znaczeniu ustrojowym, które nie wymagało zmiany konstytucji; dzięki tej ustawie nastąpi oderwanie prokuratury od bieżącej polityki i od nacisków rządu".

W kategorii Bona Lex kapituła nagrody przyznała także dwa wyróżnienia

W kategorii Bona Lex kapituła nagrody przyznała także dwa wyróżnienia. Jedno z nich również otrzymał prof. Ćwiąkalski za nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła sąd elektroniczny. "Jest to krok ku nowoczesności i większej sprawności wymiaru sprawiedliwości" - uzasadniono wyróżnienie. Tzw. e-sąd zaczął działać w styczniu bieżącego roku. Jest to jeden z wydziałów cywilnych lubelskiego sądu rejonowego, rozpatruje najprostsze sprawy w trybie upominawczym z obszaru całej Polski. Procedura odbywa się w drodze elektronicznej.

Drugie z wyróżnień otrzymał autor Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, prezes SN prof. Tadeusz Ereciński. Pozwy zbiorowe będzie można wytaczać przede wszystkim w sprawach o charakterze konsumenckim. Ustawa uchwalona w grudniu zeszłego roku, wchodzi w życie latem. "W sposób zdecydowany skraca ona postępowanie sądowe i ułatwia rozpatrzenie sprawy przez sąd" - uzasadniła kapituła.