Zapowiadana rezygnacja z zasady, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, ma zdaniem resortu budownictwa przyśpieszyć proces inwestycyjny.
Prawnicy nie są jednak tak kategoryczni w sądach na ten temat.
Zgodnie z projektem założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, budowę, co do zasady, będzie można rozpocząć na podstawie zgłoszenia z dołączonym projektem budowlanym.