Po zmianie przepisów w licytacji bierze udział więcej osób, bo komornik informuje o niej na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
Egzekucję z nieruchomości może prowadzić tylko komornik działający przy sądzie, w którego okręgu znajduje się mieszkanie, budynek lub działka należące do dłużnika. Wierzyciel nie może swobodnie wybrać komornika z rewiru w innej miejscowości.
Takie same ograniczenia w wyborze komornika są wówczas, gdy egzekucja prowadzona jest z użytkowania wieczystego lub z własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego. Komornik o wszczęciu i ukończeniu egzekucji powinien zawiadomić sąd, przy którym działa.
Dowiesz się więcej z elektronicznego wydania eDGP