Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się skargą na uchwałę częstochowskich radnych, którzy pod koniec ubiegłego roku przegłosowali dofinansowanie z budżetu miasta zabiegów in vitro dla mieszkańców.

Brak ustawy o in vitro

Decyzję radnych zaskarżyły w marcu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach (WSA) dwie osoby, m.in. Krzysztof Janus, prezes Unii Laikatu Katolickiego. Sąd ją odrzucił, ale w ostatnich dniach złożono skargę kasacyjną i sprawa wkrótce trafi do NSA - powiedział we wtorek PAP rzecznik WSA, sędzia Wiesław Morys.

Składając pismo w WSA, Janus wskazał, że in vitro nie jest zadaniem gminy i nie może być zapisane w ustawie budżetowej w dziale dotyczącym ochrony zdrowia. Wyraził też opinię, że Częstochowa ma wiele ważniejszych potrzeb niż finansowanie takich zabiegów. W skardze do WSA przypomniał, że - mimo zapowiedzi przedstawicieli rządu - wciąż nie ma ustawy o in vitro.

Reklama

W czerwcu WSA odrzucił skargę. Wskazał, że można ją wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia przed właściwym organem.

Tymczasem wnioskodawcy - wskazał sąd - przed złożeniem skargi do WSA nie wezwali rady do usunięcia naruszenia prawa.

Reklama

Dlatego WSA uznał skargę za niedopuszczalną. Przypomniał zarazem, że wnioskodawcy mogą ponownie zaskarżyć tę samą uchwałę, jeśli wcześniej skutecznie wezwą organ do usunięcia naruszenia prawa.

110 tys. na na dofinansowanie zabiegów

Pod koniec ubiegłego roku radni Częstochowy zdecydowali, że w budżecie na 2012 r. miasto przeznaczy na dofinansowanie zabiegów in vitro 110 tys. zł. Pomysłodawcą jest prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk (SLD), który tłumaczył, że inicjatywa podyktowana jest ujemnym przyrostem naturalnym w ostatnich latach.

Sprawa wzbudziła w Częstochowie olbrzymie kontrowersje. Protestowali przeciwko temu nie tylko prawicowi radni, ale też przedstawiciele Kościoła i posłowie.

Budżet został w końcu przyjęty po burzliwej dyskusji. Poparli go radni lewicy i Platformy Obywatelskiej, przeciwna była Wspólnota Samorządowa i radni PiS.

Z dofinansowania in vitro w Częstochowie dotychczas nikt nie skorzystał. Pojawiły się sugestie, że - wobec braku ustawy - aby to było możliwe i nie spotkało się z zastrzeżeniami organów kontrolnych, powinien powstać specjalny program zdrowotny, adresowany do małżeństw starających się o dziecko.

"Taki program - na lata 2012-14 - powstał. Ma być dyskutowany i głosowany na najbliższej sesji rady. Dopiero po przyjęciu uchwały w tej sprawie będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie zabiegów. Przewidujemy, że realizacja programu może rozpocząć się w październiku lub listopadzie" - powiedział we wtorek PAP Włodzimierz Tutaj, rzecznik częstochowskiego magistratu.

Powstała w 1990 r. Unia Laikatu Katolickiego stawia sobie za cel m.in. propagowanie zasad etyki katolickiej, prowadzenie działalności charytatywnej i samopomocowej oraz udział w życiu społeczno-politycznym, w tym szczególnie na rzecz rozwoju demokracji i samorządu terytorialnego.