Prezes UOKiK stwierdziła, że pozycji dominującej nadużyły: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego w Łodzi i Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Konstantynowie Łódzkim.

Z kolei Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Za niedozwolone UOKiK uznał zapisy w regulaminie spółdzielni, które nakładały na abonentów podwójne kary za opóźnienia w opłatach za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, czyli odsetki, oraz dodatkową opłatę za ponowne podłączenie.

UOKiK miał też zastrzeżenia do zapisu zakładającego, że konsument odstępujący od umowy z powodu podwyżki cen musi zwrócić wcześniej przyznaną ulgę.

Zgodnie z prawem w takiej sytuacji przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta zwrotu bonifikaty.

Spółdzielnie muszą zapłacić kary od 6 tys. do 67 tys. zł.