Jeżeli organizator wyjazdu musi zmienić warunki umowy, klient ma prawo zrezygnować z wycieczki. W takim przypadku konsumentowi należy się zwrot wszystkich wniesionych świadczeń. Klient może również wybrać imprezę zastępczą.
Pan Marek wykupił wycieczkę w biurze podróży. Na miesiąc przed wyjazdem dowiedział się, że organizator wyjazdu musiał z przyczyn od siebie niezależnych zmienić trasę wycieczki. W takiej sytuacji pan Marek może albo zaakceptować nowe warunki wyjazdu, albo odstąpić od umowy.
Biuro turystyczne ma prawo przed rozpoczęciem imprezy zmienić istotne warunki umowy, jeżeli te zmiany nastąpią z przyczyn niezależnych od organizatora wyjazdu. Wśród tych przyczyn jako przykład można wskazać np. strajki, zamieszki czy niespodziewane zamknięcie obiektów, które miały być zwiedzane. W takim przypadku prawo nakłada jednak na organizatora wycieczki konkretne obowiązki.