Zmiana dotyczyła m.in. systemu oceniania pracy sędziów, a także wprowadzenia menedżerów sądów. Sędziowie przekonują, że nowy sposób oceniania ich pracy narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej.

W drugiej uchwale KRS wnioskuje o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów, które dają upoważnienie ministrowi sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów w drodze rozporządzenia. Zdaniem rady, zmiany w strukturze sądownictwa powinny być dokonywane ustawą, a nie rozporządzeniem.

Ponadto sędziowie uważają, że tryb uchwalenia ustawy naruszył konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji, gdyż pierwsze czytanie projektu odbyło się w sejmowej komisji, a nie na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Z tych powodów rada złożyła już w styczniu br. wniosek do TK. Umorzył on jednak postępowanie ze względu nieprawidłowości w uchwale podjętej przez KRS.

– Zakres nowego wniosku jest co do zasady tożsamy jak poprzedniego – mówi sędzia Jarema Sawiński, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Dodaje, że wniosek zostanie złożony do trybunału w najbliższych dniach.